Uddannelsens opbygning

På skemaet kan du se, hvordan du med uddannelse kan bygge din fremtid op – fra det obligatoriske sikkerhedskursus, over en lærlingeuddannelse eller en serie kurser til Det Blå Bevis og videre mod uddannelsen til fiskeskipper.

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.