For UU-vejledere

Uddannelsen til erhvervsfisker på Fiskeriskolen i Thyborøn varer to år. For at kunne starte på uddannelsen skal man være min. 16 år, have en godkendt sundhedsbog samt et bestået søsikkerhedskursus.

Som erhvervsfisker bliver eleven en del af det moderne fiskeri. Desuden får eleven et indgående kendskab til bl.a. sikkerhed til søs, redningsudstyr ombord på fartøjer-

og de arbejdsfunktioner, som hører til på erhvervsfiskeruddannelsen.

Eleven får gode muligheder for at prøve kræfter med faglighed i det fri. Her er ingen faste arbejdstider, og lønnen bliver udbetalt som en andel af fangstudbyttet. Eleven får altid en fast elevløn hver måned – også i perioder, hvor fangsten har været mindre god.

Sussi Jensen

Uddannelseskonsulent
Mail: suj@eucnordvest.dk
Tlf: 20 45 74 23

Heidi Bech Rønn

Uddannelseskonsulent
Mail: hbr@eucnordvest.dk
Tlf.: 92 72 18 92

Vil du vide mere om uddannelsen?

Så kontakt en af fiskeriets konsulenter.

Kontakt vores vejleder her

Bliv kontaktet