Ansat

At være fisker er en livsstil.

Du er på havet i alt slags vejr. Fangstrejserne kan være fra få dage til uger på havet.

En karriere som ansat i fiskeriet er en mulighed for dig, der har gennemført Erhvervsfiskeruddannelsen.

Som ansat kan du bl.a. arbejde på fiskefartøjer i Nordsøen, Skagerrak, Østersøen, Kattegat og de indre danske farvande. En del fiskeri foregår dog i Nordatlanten vest for Storbritannien, i Barentshavet og ved Grønland.

Du skal kunne lide  både det ensformige og det uforudsigelige arbejde ombord. Samtidig skal du være parat til at reparere redskaber, sætte net ud og klargøre fisk.

De fleste fiskere tager ud fra fiskerihavnene i: Esbjerg, Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Strandby, Grenå, Rødvig, Gilleleje, Klintholm Havn, Bagenkop, Neksø og Rønne.

Besætningen på et større fiskefartøj består typisk af fiskeskipperen, der ofte også ejer båden, plus 3-4 medhjælpere (partsfiskere). Kravene til uddannelse afhænger af, hvilken funktion de har på fartøjet. Alle skal dog som minimum have gennemgået et 3 ugers søsikkerhedskursus.

Som ansat er det overenskomsten mellem Danmark Fiskeriforening PO og 3F Fagligt Fælles Forbund, der regulerer ansættelsesvilkår m.m.